ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/11/2022 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวังหีบ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/188NmuRsU9b47q93sP_-UzW_ATmD3UWEn/view?usp=share_link

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 200 Today
» 97 Yesterday
» 200 Week
» 398 Month
» 398 Year
» 398 Total
Record: 200 (30.01.2023)
(IT CENTER)