ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/09/2022 |
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา กิจการประปาชนบทเขาพังไกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1S39urS5ud4nghZvc43BMD8arCNL0GDBo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/117FLDODPPO40bdgNMAhY3GeDnzKFO6ZY/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 200 Today
» 97 Yesterday
» 200 Week
» 398 Month
» 398 Year
» 398 Total
Record: 200 (30.01.2023)
(IT CENTER)