ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31/08/2022 |
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเอเชีย ๔๑ - มัสยิด - หัวสะพานนาทองหวาน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1ZO9-mOxnN5T5FquidXCYfPt34t5V6Bk3/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 8online
» 189 Today
» 97 Yesterday
» 189 Week
» 387 Month
» 387 Year
» 387 Total
Record: 189 (30.01.2023)
(IT CENTER)