ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/04/2022 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคันธมาลี - เขตตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/file/d/1i5SWOIeQUAnqojConhP3l_OUrjB5Tczt/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/file/d/1MBH-PlfIUYr2elLZ6-JCe57yiCTLV8Lg/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 3online
» 85 Today
» 494 Yesterday
» 1004 Week
» 2578 Month
» 2578 Year
» 2578 Total
Record: 494 (24.05.2022)
(IT CENTER)