ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 06/01/2022 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโดน - บ้านนางตรา (นศ.ถ1-0079) ตำบลไทยบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1QlYsucnY8kTtx8dUyhShujjkwaxGHleW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_E4DQiyCpCoywP2qocRDkS25XmhXgvo1/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 9online
» 161 Today
» 580 Yesterday
» 741 Week
» 6812 Month
» 6812 Year
» 6812 Total
Record: 1430 (05.01.2022)
(IT CENTER)