ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/10/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดวัวหลุง - วัดสามัคยาราม (นศ.ถ1-0103) ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/file/d/1DrGURacgYGUMvals1FvoZhKuqxSCsp6p/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/file/d/1E8mm8dbSF9uhf1Wrtjjb_c_BnA-Hpcrb/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 8online
» 103 Today
» 499 Yesterday
» 1063 Week
» 1932 Month
» 1932 Year
» 1932 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)