ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/10/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางใบไม้ - บ้านในถุ้ง (นศ.ถ1-0080) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1Hs02NnGqVgk_nQu9i9-x7kXnoBOrZNIM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11549preacEaG6FsN_lFc4pSrKWfC6bn5/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 180 Today
» 499 Yesterday
» 1140 Week
» 2009 Month
» 2009 Year
» 2009 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)