ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30/09/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชลประทานฝายไม้เสียบ (F๖) (อบจ.นศ.๓๔๐๘) หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชลประทานฝายไม้เสียบ (F๖) (อบจ.นศ.๓๔๐๘) หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 12online
» 166 Today
» 499 Yesterday
» 1126 Week
» 1995 Month
» 1995 Year
» 1995 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)