ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16/02/2021 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร

https://drive.google.com/file/d/1PnefAi4vg6-1jo_Ruiqg7VD36G7ONluv/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ