ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16/02/2021 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ เย็บเล่ม เข้าปก รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/1jnSAuygLEqfm6Tu0IQm8sbMnYyi20sz_/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ