ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/02/2021 |
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหลุมบ่อถนนตามภารกิจถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 สายทาง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

https://drive.google.com/file/d/1ouWwFzRcB0OOtlsCxX9UzUptZXXZhSur/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ