ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/02/2021 |
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลาดศุกร์ - คลองไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพราช - หมู่ที่ ๒ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/drive/folders/1ILvcvebcdg7_XonjN2e-z_FzRvMPL11a?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ