ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/02/2021 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1HqBnbY7F_jHFm4IHJ3CkHOrfzSTY4YJx/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ