ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/02/2021 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายเขาเกียรติ หมู่ที่ 12, 3 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1Q6cj0QYN7Hm5cEr9HLolIpWJDHd4D1h_/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ