ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/02/2021 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายไสโป๊ะ - สุวรรณคีรี หมู่ที่ 1, 7 ตำบลแก้วแสน อำเภอนอบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1W9Z1HCumCr5gYFhfi5TijSTGqZD4FhBE/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ