ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/02/2021 |
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/15_3gOiFwEfe7-cF6palvi7QyS_a1zxk2/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ