ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/02/2021 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1RGrXsBX32gEMrdtm0OII3xe1SePj0wW0/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ