ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/02/2021 |
เปิดเผยราคากลาง ระกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าเตียน - คลองราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/file/d/1sBzqeVxD_Ex9xWTzDvVDyhO_qcbYDaGH/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/file/d/1EH3ymihFSsYoXCTim_wsMI8bCr2Bvi0u/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ