ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 03/02/2021 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1_NLnUDPof77Wh6f822MOMMcQ_JhYxNWe/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ