ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/01/2021 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการขนส่ง เก็บ และกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1cl5vHyy-EjHF0Pcdoj8HBH-NEb4In86M/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ