ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/01/2021 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามหนองโพรงเข้ หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1qgsnlau_JJx9DZTVsMBXZD8RhIebnXbl/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ