ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/01/2021 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายไสโป๊ะ - สุวรรณคีรี หมู่ที่ 1, 7 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1eF8pZsG5P5iKDZL3nIOflnQzaA_9NRw5/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ