ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/01/2021 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

https://drive.google.com/file/d/1CxTZe3xhZ3U3iYRC4Lxf5mIDZZ-7aUP0/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ