ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/01/2021 |
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นแซะ-หนานตาทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/15i-JD6rt7Av8YMQ_mCF1kGzUizy0wsVq/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ