ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/08/2020 |
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เรื่อง ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมฝึกอบรมการปลูกสละอินโดและ มะนาวไข่ สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร

https://drive.google.com/file/d/1o7VObnKOAfjc_9i-7mQ2_n1aU_2yeRvY/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 45 Today
» 416 Yesterday
» 461 Week
» 461 Month
» 461 Year
» 461 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)