ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/09/2020 |
เปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2564

https://drive.google.com/file/d/1fooG6DaDQvqf5qmW2AReK6Q2gK_po1I-/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 10online
» 225 Today
» 97 Yesterday
» 225 Week
» 423 Month
» 423 Year
» 423 Total
Record: 225 (30.01.2023)
(IT CENTER)