ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/08/2020 |
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบนควน หมู่ที่ 10 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/16TyhODDvMoIEJe08eCwQ2GB5aKLwH99Z/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 57 Today
» 416 Yesterday
» 473 Week
» 473 Month
» 473 Year
» 473 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)