ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/09/2020 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อวัสดุสำหรับปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงถนนตามภารกิจถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1UZyEz2NTsGcWQXqBgEWL4v4Q7xwGgi_b/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 7online
» 204 Today
» 97 Yesterday
» 204 Week
» 402 Month
» 402 Year
» 402 Total
Record: 204 (30.01.2023)
(IT CENTER)