ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28/08/2020 |
เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1SucE3lHIR-wWpPT-7-3K5yGTbeIjUhZJ/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 89 Today
» 416 Yesterday
» 505 Week
» 505 Month
» 505 Year
» 505 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)