ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27/08/2020 |
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปลักพลา หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1YRhEEz5nTBkKOKDkbegKSlHpQYK_iOvh/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 52 Today
» 416 Yesterday
» 468 Week
» 468 Month
» 468 Year
» 468 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)