ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/09/2020 |
เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับติดตั้งในสนามเด็กเล่น จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1kqWSg3OdWtm_LdjzBBEVZ551nTmOJ4i7/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 3online
» 42 Today
» 416 Yesterday
» 458 Week
» 458 Month
» 458 Year
» 458 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)