ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/08/2020 |
เปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จุดเสี่ยง ย่านธุรกิจชุมชน เส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลาง 1 : https://drive.google.com/file/d/1TetAZskflYSZ93bR1El7n48KlRxSAvVA/view?usp=sharing

เปิดเผยราคากลาง 2 : https://drive.google.com/file/d/1fwaqyVK90LIB6HncavxrLS99knkUujJN/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 89 Today
» 416 Yesterday
» 505 Week
» 505 Month
» 505 Year
» 505 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)