ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20/07/2020 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาถนนสายแยกทางหลวง ๔๐๑-บ้านไสสับ(นศ.ถ๑-๐๐๖๘) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/1JS-MuyoqERlnW5wJWkX5ozVhb3oHmQWp/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ