ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/07/2020 |
เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าสะท้อน (คลองบางกลม) หมู่ที่ ๒ ตำบลชะอวด - หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1IeYodWOdd4nyPonov1OQVRtGkPjX-Nbp/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ