ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16/07/2020 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทานพอ-สถานีรถไฟกะเปียด (นศ.ถ.1-0034) ตำบลไม้เรียง ตำบลกะเปียด ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1BO9l7efpQug0XbI9oZVq5JfMNhPDePYo/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ