ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/07/2020 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงทางเท้าและระบบระบายน้ำถนนสายทางหลวงหมายเลข 4102 ตอนต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควบคุม-บ้านชายทะเล (นศ.ถ1-0095) ช่วง กม.1+206-กม.2+198 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/111dltskuOKbXbozwpCsjvP6UbuXJJ9NL/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ