ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23/06/2020 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Pavement In Place Recycling) สายหนองหอย หมู่ที่ 9 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1YqskjjLSFrnwoOSb4eCYbrzLAeTEz4fQ/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ