ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/06/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย บ้านไชยราม-หน้าแคมป์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทรฯ

https://drive.google.com/file/d/1s8XJK4hWjn64LdnWjy_dLXUld089sxJC/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ