ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/05/2020 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชะเมา-นาเพลง หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=1-PDIUSaGQj5UY_0ir1SOVL_wB3FsPSdh

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ