ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/05/2020 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนางทับ ศรีสงคราม-หัวสะพานคลองมูด หมู่ที่ 6,9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง-เขตหมู่ที่ 13 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1EjrRdNUfLDxXtTdjezWszLxfSFAJz8sO

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ