ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/05/2020 |
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงงานปลาป่น หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1xePyYu4iSgFZ5atBk6-7xDbflL-DjPRK

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ