ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/05/2020 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากตลาดเกษตร - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาดเกษตร (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/open?id=11N4bQN4OfR9cMdQ8iXxVrQmKR9ZxE7Fl

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ