ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 19/03/2020 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน

https://drive.google.com/open?id=1uWqEDnxcyOcdqPBRMfplNZZvSmJgoEqT

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ