ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24/03/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/open?id=1DEnrl4G8pIel25yFGjleRObND-luz9za

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ