ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23/03/2020 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ ลานจอดรถวงเวียนกลับรถ หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1N3vLLVaT2FX6VtMCdMf94Iix-yMFkQZ0

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ