ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/03/2020 |
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง ๔๐๑-บ้านชุมโลง(นศ.ถ.๑-๐๐๕๖) ต.ท่าศาลา ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=1t0W8uXGoXix4XcC5-lMEfBkrqhhDG4yv

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ