ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24/02/2020 |
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ

https://drive.google.com/open?id=1a3ezd78RBZty2D8kuuiYBrNufkr5WMvT

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ