ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/02/2020 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแสดงมหรสพ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/187uO5cx8wIU3Ya9hYr5SWA7O4JrLm70x/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ