ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/02/2020 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่รถขุด ยี่ห้อดูซาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://drive.google.com/file/d/1Usr3Tt0M54hvUfgG9hQbU_lWbWmqcOPw/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ