ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/02/2020 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านน้ำฉา - บ้านลุงพัว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง, หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1x0S8OHE4tiDthWjzu1vBoI113bsj061h/view?usp=sharing

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ